Våra lägenheter:  

Ibland vill vi förnya och komplettera vår lägenhet och när det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande.
Det gäller tex ändring i värmesystem, borttagning eller håltagning i väggar, renovering av kök eller badrum.
Kontakta alltid styrelsen när ni planerar att renovera så kan vi undvika missförstånd och problem.

 

Vi har möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand med styrelsens medgivande.
Observera att det inte är möjligt med korta andrahandsuthyrningar via tex Airbnb.

 

En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning hittar du i bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Vår ljudnivå och dess eventuella påverkan på andra i föreningen:

Tänk på att ditt golv är din grannes tak och vice versa. Det är därför viktigt att vi inte låter TV, radio eller annan spelare stå på för högt eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt kvällar och nätter, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”. Även på helger får man tänka på att fler är hemma och kan bli störda.

 

När vi anordnar en fest i den egna bostaden eller planerar ett större reparationsarbete, kan det vara en god idé att meddela grannarna på vår gemensamma informationstavla vid hissen.

 

Meddela din granne om du tycker att han/hon för för mycket oväsen så att det finns möjlighet till åtgärd. Då huset är gammalt är det inte alltid så lätt att veta hur mycket av ljudet som förs vidare.

 

Se mer info från Hyresgästföreningen.  

 

Våra gemensamma utrymmen:

Det finns ett antal gemensamma utrymmen, utemöbler, grill, fixarhörna och verktyg mm som är meningen att alla medlemmar i föreningen ska kunna utnyttja. Gör gärna det! Vi får på så vis en mer levande förening. Tänk bara på att återställa till det skick du själv skulle vilja finna dem i.

 

För allas trivsel visar vi alltid hänsyn till icke-rökare, vi röker inte inomhus i våra gemensamma utrymmen, och vi slänger inte fimpar på marken eller på de gemensamma vädringsbalkongerna.

Har man haft fest är det lätt hänt att det hamnar flaskor, fimpar och annat skräp lite överallt. Då är det uppskattat om man dagen tar en runda och plockar upp ev skräp på balkonger, i trapphuset, på gården, utanför entrén och i hissen.

Pga brand och utrymningsbestämmelser får cyklar inte parkeras i entrén. Cyklar parkeras på gården.

Eftersom föreningen inte har något användbart barnvagnsförråd accepteras barnvagnar i entrén.

 

Vår tvättstuga:

Vi torkar av maskiner och bänkar när vi är klara.  Ludd från dammfiltret i torktumlaren tas enkelt bort med sopborsten.

Undvik att boka längre tid än du avser använda. Det skapar bara irritation om tvättstugan är bokad och inte används. Dessutom utnyttjar vi tiderna bättre. Boka dig på schemat även om det är ledigt och du ”bara” ska köra en maskin.

Använd tvättmedelsfacken på tvättmaskinerna till det de är avsedda för. Häll inte pulver i facket avsett för flytande tvättmedel.

Vid problem med bokningssystemet eller med maskiner i tvättstugan, kontakta styrelsen.

 

Vår hiss:

Tänk på att aldrig öppna gallergrinden förrän hissen har stannat helt, detta för att slippa onödiga kostnader för hisservice. Om man öppnar grinden innan hissen stannat kan hissen bli stående och inte gå igång igen vilket leder till en servicekostnad på ca 2,000 kr

 

Vi stänger alltid båda hissdörren och gallergrinden försiktigt och varsamt och försäkrar oss om att de är ordentligt stängda. 

 

Om hissen stannat: 

  • Kontrollera först att gallergrinden är ordentligt stängd. 
  • Tryck på stoppknappen och se om det hjälper. 
  • Hjälper inte detta, meddela styrelsen.
  • Sitter någon fast i hissen ring Vinga Hiss 031-776 57 01  (eller 112 om inte Vinga Hiss kan hjälpa)

Om belysningen inte fungerar i hissen, meddela styrelsen. (Ska Vinga Hiss komma hit för att byta lampa kostar det minst 2,000 kr).

 

Våra avlopp:

Vid stopp eller dålig avrinning i kök eller badrum, rengör först vattenlåset.
Hjälper inte detta, meddela styrelsen. 

 

Våra balkonger:

Utnyttja gärna våra gemensamma balkonger. Om man vill ha någon kruka eller liknande på balkongen, går det bra, men tänk på att hålla balkongerna snygga och rena.

 

Vår gård:

Vår gemensamma utemiljö blir mer trivsam om vi försöker använda de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar och mopeder.

 

Har man haft fest är det bra om man tittar över balkonger, trapphus, gården och entrén och städar bort eventuella fest-rester.

 

Vår ekonomi:

Vi ansvarar tillsammans för samtliga utgifter och får gemensamt betala dem.
Meddela därför någon i styrelsen om du upptäcker något som bör åtgärdas tex droppande kran i tvättstugan.

 

Vår säkerhet:

Tillsammans ska vi agera för att försöka förhindra inbrott, brand och skadegörelse. Det har t.ex. varit inbrott i intilliggande garage och förråd.
Vi hjälps därför åt att se till att alla dörrar till källarförråd och övriga gemensamma lokaler är låsta.
Observerar vi något utöver det vanliga, meddela granne, styrelsen eller polisen.

 

Nycklar till våra gemensamma lokaler får ej lämnas ut till obehöriga.

 

Om det uppstår skador eller finns risk för skador på vårt hus, i våra gemensamma utrymmen eller utemiljö, ska detta genast anmälas till styrelsen.

 

Om det uppstår en vattenläcka, stäng genast av huvudvattenkranen så att skadan begränsas.

Huvudvattenkranarna hittar du i pannrummet till höger innanför dörren. Det är fyra stora röda handtag som sitter vid de grå vattenmätarna. Stäng alla fyra. (Se mer under rubriken Säkerhet)