Planerat underhåll

Enligt underhållsplan.

2022 OVK

2023 Målning av garage och entréportar. Byte av torktumlare i tvättstugan.

2024 Byte av expansionskärl i värmesystemet.

2025 Omfogning av fasaden.

2026 Målning i tvättstuga. Byte av tvättmaskin.

Genomförda renoveringar och större underhåll genom åren.

2021 Injustering av värmesystemet. Monterat justerventiler på 2 stammar. 4 radiatorer utbytta.

2021 Målning av ytterväggen mot gården och 4 fönster i takkuporna

2020 Nytt torkskåp installerat i tvättstugan.

2019 Ny belysning på uteplatsen och i gårdshuset.

2019 Energideklaration utförd (görs vart 10'e år).

2019 Spolning av samtliga avloppsstammar (bör göras vart 5'e år).

2018 Pga vattenläcka byttes avloppsstammar delvis när 2 badrum renoverades.
Det är föreningens plan att byta stammar i samband med badrumsrenovering, där det är möjligt, för att slippa ett helt stambyte i framtiden.

2018 Nytt gårdshus för avfall och cykelskydd. 

2017 Gården iordninggjord med dränering, nytt toppskikt och ny uteplats. 

2016 Taket bättringsmålat och snörasskydd monterade.

2015 Ny tvättmaskin i tvättstugan.

2014 Ny rörelsestyrd LED-belysning i trapphus, entré och hiss. Trapphus och entré ommålat.

2013 Stamrenovering. Relining av samtliga avloppsstammar och stickledningar.

2012 Nya balkonger mot gården (ej alla lägenheter, endast 2or och 3or totalt 9 st).

2011 Lägenhetsdörrar utbytta till säkerhetsdörrar + postboxar i entrén.

2010 Värmesystemet injusterat och termostater byttes ut. (För jämnare värme i huset.)

2009 Energideklaration utförd.

2009 Vädringsbalkonger renoverades. Bilat bort dålig betong + nya räcken.

2008 Stamspolning. Samtliga stammar renspolade.

2007 Elstambyte. Nödvändigt för att klara övergång från gasspisar till el. Ny el i lägenheterna med jordade uttag och jordfelsbrytare.

2000 Omläggning av tak. Nytt plåttak.

1985 Byte av fönster till aluminiumfönster med 3-glas.