Föreningen har 3 soptunnor för hushållsavfall, en för biologiskt avfall, en för tidningsåtervinning och en för kartong/pappåtervinning.

 Hushållssopor

Hushållsavfall: (gröna tunnor)

Packa hushållsavfall i täta plastpåsar.
Tänk på att packa avfallet väl. Det är onödigt att fylla tunnorna med luft.
Försök att inte fylla tunnorna mer än att locket kan stängas.
Om locket inte är helt stängt är fåglarna där direkt och drar ut skräp på gården. Detta lockar också råttor.
Dessa tunnor töms varje tisdag.

 Bioavfall

Biologiskt avfall: (brun tunna)

Papperspåsar för biologiskt avfall finns i arbetsrummet på gården. Är påsarna slut, meddela styrelsen.
Släng ej rester av skaldjur i bioavfall. För att minska risken för dålig lukt är det bättre att förpacka dessa rester i en tät plastpåse och slänga den i tunnan för hushållsavfall.
Denna tunna töms varje onsdag.

Tidningar och Karton

Tidningsåtervinning: (liten orange tunna)

I tidningsåtervinningen ska endast dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, kataloger, rit- och skrivpapper m.m. läggas.
Här får EJ slängas kartong, wellpapp, plast frigolit, papperskassar, vaxat, inplastat eller smutsigt papper, kartong eller kuvert.

Denna tunna töms torsdag varannan vecka (jämna veckor 2021).

Kartong och pappåtervinning: (stor orange tunna)

I kartong och pappåtervinningen slänger man förpackningar som till mer än hälften består av  papper eller kartong.
T.ex. mjölkpaket, juicepaket, äggkartonger, papperskassar, presentpapper, wellpapp.
Skölj ur förpackningar och vik ihop dem innan de slängs.
OBS! Viktig att vika ihop förpackningar så vi inte fyller tunnan med luft. Vi betalar för varje tömning.
Här får EJ slängas tidningar eller kontorspapper. Förpackningsmaterial som plast och frigolit ska givetvis inte läggas i denna tunna.

Denna tunna töms varje fredag.

Grovsopor:

OBS! Föreningen har ingen hantering av grovsopor.

STÄLL INGET AVFALL UTANFÖR SOPTUNNORNA

Grovsopor och byggavfall får den boende transportera bort själv.
Som grovsopor räknas tex större kartonger, emballage, möbler, byggmaterial, större växter och julgranar.
Avfall utanför tunnorna lockar bara till sig fåglar och råttor.
Grovsopor ska slängas på en återvinningscentral tex Sävenäs eller Alelyckan.

Återvinning:

För övrig återvinning av papp, plåt, glas och batterier mm hänvisas till kommunens återvinningsplatser.
Närmast är Sankt Sigfridsgatan 89, Bögatan eller Prästgårdsgatan.
Se fler alternativ.

Farligt avfall:

Farligt avfall kan lämnas vid återvinningscentral eller direkt till farligt avfall-bilarna som kommer till området.
Närmaste stopp för dessa är Sankt Sigfrids plan 5, (utanför SEB).
Schemat finns på goteborg.se/farligtavfallbilen

Ändrad sophämtning:

Under vissa helger ändras dagarna för sophämtningen.
Schemat finns på goteborg.se/andradsophamtning