Brf Skålsnäckan 3's stadgar.

Nya stadgar har antagits vid en extra stämma den 14 juni 2018. Registrerade hos Bolagsverket 2018-11-14.